snel links
peuter- kleutervoorstellingen 2 t/m 6 jaar
Kleutertheater
verteltheater vanaf 4 jaar
Verteltheater
kindervoorstellingen 4 t/m 10 jaar
Kindervoorstellingen
familievoorstellingen 4 t/m 100 jaar en ouder
Familievoorstellingen
Sinterklaas & Kerst
theaterworkshops voor het basisonderwijs
Workshops
Kindertheater Kijk Haar Nou
Workshops

Uitgangspunten:

De workshop berust op drie pijlers;

* plezier in wat je doet *sociale vorming *kennisverwerving

Didactiek:

Uitgangspunt van elke les is het sociaal interacteren van de kinderen (werken in groepsverband, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de groep).

In de les krijgen de kinderen oefeningen aangeboden die “klassikaal” en in groepen gevolgd worden. Ze oefenen dus individueel speeltechnieken in een grote groep, of in een aantal groepjes samen. De diverse speltechnieken worden afwisselend als leermoment of als spel aangeboden.

De kinderen werken hoofdzakelijk in wisselend groepsverband. De leerkrachten stellen de groepen samen, mede om te voorkomen dat de kinderen steeds in dezelfde groepjes met dezelfde kinderen samenwerken.

Aan het eind van elke les wordt er door de groepjes een kleine opdracht uitgevoerd, die door de overige kinderen samen wordt bekeken.

In de eerste aanvang mag alleen positief commentaar worden gegeven (wat vond je goed aan, wat was zo leuk om te zien en zo meer).Naar mate de kinderen gewend raken aan deze methodiek, verandert de aard van het commentaar. Ze leren om eerst aan te geven wat ze goed vonden en hoe ze, eventueel, iets anders zouden doen.

In de derde stap mogen ze, na het geven van positieve feedback, aangeven wat ze eventueel voor verandering vatbaar vinden. Ze leren dus m.a.w. om opbouwende kritiek te geven en te nemen. Maar daar aangekoppeld ook om elkaar te respecteren. Iedereen met zijn of haar plus- en minpunten.

Succesbeleving is een gronddoel, niet alleen individueel maar ook en vooral in groepsverband. Samenwerken, problemen oplossen en resultaat boeken. Theater maken is samenwerken. Afhankelijk van leeftijd en het totaal beeld van de groep wordt elke les iedere keer “op maat gesneden”. Dit houdt in dat op grond van de onderlinge samenwerking, sociale interactie en de geleerde vaardigheden de oefeningen en opdrachten variëren van simpel tot een meer complexe.

Lengte en duur

Elke les heeft in principe een duur van 60 minuten. Het aantal lessen is door de school of betreffende instelling zelf te bepalen. In beginsel bestaat een workshop uit 5 lessen en een eindpresentatie.

Eigen inbreng school/instelling

Het is in voorkomende gevallen mogelijk om lopende projecten (thema’s eindfeest voorstelling, musical en zo meer), in onderling overleg, in de workshops te integreren.

terug naar workshops voor de basisschool terug naar overzicht workshops
terug naar startpagina